Finc

Menu

Auditors RA/ RE/ RO a.i.

FUNCTIE OMSCHRIJVING

Deze gemeente is volop in beweging. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau is het nieuwe werken doorgevoerd en is de belangrijkste missie dat de organisatie dichter bij de burger/ klant wil staan. Pro-actief, initiatief nemen, professioneel kritisch en streven naar beter zijn hier geen loze managementkreten, maar normen die de toon zetten.

Om mee te kunnen bewegen met de vraag naar steeds wisselende vormen van dienstverlening, zal onze opdrachtgever hierop inspelen. De nieuwe structuur biedt hierin de mogelijkheid om voor alle medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen, kansen te benutten en mee te groeien in deze nieuwe organisatie.

We zoeken professionals die onafhankelijk en objectief acteren op strategisch niveau binnen team Audit. Je audit en adviseert met gezag en bestuurlijke sensitiviteit inzake onderwerpen binnen de gemeenten en in relatie met ketenpartners en nieuwe ontwikkelingen. Opdracht is om auditing op verschillende wijzen toe te passen en verder te ontwikkelen (methodieken en flexibel inzetbaar). Intern heeft het team een belangrijke spilfunctie bij het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie en het inzicht verkrijgen in de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende processen en organisatieonderdelen. Proactief, doortastend en oog voor het geheel.

Taken & verantwoordelijkheden

Zelfstandig uitvoeren van audits waarbij je objectief en onafhankelijk de betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen, financiële informatie en uiteenlopende, specifieke onderwerpen beoordeelt.

Je vertaalt de uitkomsten van je audits voor bestuurders, directieleden en managers in bruikbare conclusies en adviezen. Onderwerpen die worden onderzocht, zijn onder andere de inrichting en werking van de Governance, het functioneren van het risicomanagement, de beheersmaatregelen om strategische doelstellingen van deze gemeente te realiseren, de naleving van wet- en regelgeving, de betrouwbaarheid van de informatie en de beheersing van veranderingen door audits op programma’s en projecten

Als auditor binnen dit team voer je verschillende soorten onderzoeken uit, waaronder financial-, operational- en IT-audits, risk assessments en fraudeonderzoeken. Je vindt het leuk om nieuwe auditvormen te ontwikkelen en toe te passen. (bijv. workshops / interactieve werkvormen

Het proactief doen van innovatieve voorstellen ter verbetering van de audits en ontwikkeling van het team

Je kunt goed samenwerken met andere disciplines

Het profiel

Afgeronde HBO / WO opleiding, aangevuld met een audit opleiding (RA / RO / RE)

Werkervaring op het gebied van audits bij een gemeente of in de publieke sector is een must;

Pro actieve houding, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;

Goede analytische capaciteiten, overtuigingskracht en in staat mee te denken met het management en de directie;

Resultaatgericht, sterk in plannen en organiseren, vasthoudend in het bereiken van doelen.

Snel inzicht verkrijgen in hoe de organisatie en systemen werken

Aanpassingsvermogen: speelt in op wijzigende omstandigheden en moet beweging kunnen

Competenties:

Onafhankelijkheid: is autonoom in gedrag in een turbulente omgeving met tegengestelde belangen

Regisseren: geeft sturing aan diverse soorten samenwerking om resultaten te bereiken

Kan draagvlak creëren voor de uitgevoerde werkzaamheden en de hieruit volgende resultaten

Vind je jezelf geschikt en spreekt deze vacature je aan stuur dan je cv en motivatiebrief naar info@fincps.nl